دعوت به همکاری

کوشا فناوران مبتکر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید»

کارشناس سخت افزار-نرم افزار-فناوری اطلاعات

مسلط به زبان انگلیسی