FujiFilm LTO-8 Ultrium Tape Media

کارتریج FujiFilm LTO8 Tape Media نسل هشتم از تکنولوژی FujiFilm LTO است که توانایی ذخیره 30TB اطلاعات را بر روی هر کارتریج دارا می باشد.
دیتا کارتریج FujiFilm LTO8 این امکان را فراهم آورده است که اطلاعات با سرعت بسیار بالای 2.7TB در ساعت بر روی هر کارتریج ذخیره گردد. رمز گذاری داده ها در FujiFilm LTO8 بصورت پیش فرض با تکنولوژی AES 256-bit صورت میگیرد.


FujiFilm LTO-7 Ultrium Tape Media

کارتریج FujiFilm LTO7 Tape Media نشان دهنده هفت نسل از تکنولوژی FujiFilm LTO است که توانایی ذخیره 15TB اطلاعات را بر روی هر کارتریج دارا می باشد.
رمز گذاری داده ها در FujiFilm LTO7 بصورت سخت افزاری انجام میپذیرد که با استفاده از FujiFilm TapeAssure کاربر میتواند مدیریت و نظارت کاملی را بر روی اطلاعات داشته باشد.


FujiFilm LTO-6 Ultrium Tape Media

کارتریج FujiFilm LTO6 Tape Media امکان ذخیره اطلاعات تا 6.25TB را بر روی هر عدد کارتریج دارد.
کارتریج FujiFilm LTO6 در هر ساعت میتواند 1.4TB اطلاعات را ذخیره سازی و رمز گذاری نماید. افزایش 70% تعداد ترک ها نسبت به نسل FujiFilm LTO5 باعث افزایش میزان تراکم بیت ها شده و به این وسیله اطلاعات بیشتری را در همان میزان نوار یکسان در خود جای میدهد.


FujiFilm LTO-5 Ultrium Tape Media

کارتریج FujiFilm LTO5 Tape Media امکان ذخیره اطلاعات تا 3TB را بر روی هر عدد کارتریج دارد.
کارتریج FujiFilm LTO5 در هر ساعت میتواند 1TB اطلاعات را ذخیره سازی و رمز گذاری نماید. اطلاعات بر روی دیتا کارتریج FujiFilm تا 30 سال میتواند بصورت ایمن بدون نگرانی درباره از بین رفتن اطلاعات ذخیره و نگهداری گردد.