HP LTO-7 Ultrium Tape Media

کارتریج HP LTO7 Tape Media نشان دهنده هفت نسل از تکنولوژی HP LTO است که توانایی ذخیره 15TB اطلاعات را بر روی هر کارتریج دارا می باشد.
رمز گذاری داده ها در HP LTO7 بصورت سخت افزاری انجام میپذیرد که با استفاده از HPE TapeAssure کاربر میتواند مدیریت و نظارت کاملی را بر روی اطلاعات داشته باشد.


HP LTO-6 Ultrium Tape Media

کارتریج HP LTO6 Tape Media امکان ذخیره اطلاعات تا 6.25TB را بر روی هر عدد کارتریج دارد.
کارتریج HP LTO6 در هر ساعت میتواند 1.4TB اطلاعات را ذخیره سازی و رمز گذاری نماید. افزایش 70% تعداد ترک ها نسبت به نسل HP LTO5 باعث افزایش میزان تراکم بیت ها شده و به این وسیله اطلاعات بیشتری را در همان میزان نوار یکسان در خود جای میدهد.