HP LTO-8 Ultrium Tape Media

کارتریج HP LTO8 Tape Media نسل هشتم از تکنولوژی HP LTO است که توانایی ذخیره 30TB اطلاعات را بر روی هر کارتریج دارا می باشد.
دیتا کارتریج HP LTO8 این امکان را فراهم آورده است که اطلاعات با سرعت بسیار بالای 2.7TB در ساعت بر روی هر کارتریج ذخیره گردد. رمز گذاری داده ها در HP LTO8 بصورت پیش فرض با تکنولوژی AES 256-bit صورت میگیرد.


HP LTO-7 Ultrium Tape Media

کارتریج HP LTO7 Tape Media نشان دهنده هفت نسل از تکنولوژی HP LTO است که توانایی ذخیره 15TB اطلاعات را بر روی هر کارتریج دارا می باشد.
رمز گذاری داده ها در HP LTO7 بصورت سخت افزاری انجام میپذیرد که با استفاده از HPE TapeAssure کاربر میتواند مدیریت و نظارت کاملی را بر روی اطلاعات داشته باشد.


HP LTO-6 Ultrium Tape Media

کارتریج HP LTO6 Tape Media امکان ذخیره اطلاعات تا 6.25TB را بر روی هر عدد کارتریج دارد.
کارتریج HP LTO6 در هر ساعت میتواند 1.4TB اطلاعات را ذخیره سازی و رمز گذاری نماید. افزایش 70% تعداد ترک ها نسبت به نسل HP LTO5 باعث افزایش میزان تراکم بیت ها شده و به این وسیله اطلاعات بیشتری را در همان میزان نوار یکسان در خود جای میدهد.


HP LTO-5 Ultrium Tape Media

کارتریج HP LTO5 Tape Media امکان ذخیره اطلاعات تا 3TB را بر روی هر عدد کارتریج دارد.
کارتریج HP LTO5 در هر ساعت میتواند 1TB اطلاعات را ذخیره سازی و رمز گذاری نماید. اطلاعات بر روی دیتا کارتریج C7975A تا 30 سال میتواند بصورت ایمن بدون نگرانی درباره از بین رفتن اطلاعات ذخیره و نگهداری گردد.


HP LTO-4 Ultrium Tape Media

کارتریج HP LTO4 Tape Media امکان ذخیره اطلاعات تا 1.6TB را بر روی هر عدد کارتریج دارد.
کارتریج HP LTO4 در هر ثانیه میتواند 240MB اطلاعات را ذخیره سازی و رمز گذاری نماید. اطلاعات بر روی دیتا کارتریج C7974A تا 30 سال میتواند بصورت ایمن بدون نگرانی درباره از بین رفتن اطلاعات ذخیره و نگهداری گردد.